VETERINÁRNA POHOTOVOSŤ 0908 422 002
...všetko pre vášho domáceho miláčika

Vakcinácia

Prečo je potrebná vakcinácia?

Mnohým chorobám domácich zvierat sa dá v súčasnosti účinne predchádzať. Medzi základné preventívne opatrenia patrí vakcinácia (očkovanie) proti infekčným ochoreniam. Ide o choroby, ktoré môžu Vašim zvieracím spoločníkom spôsobiť zdravotné ťažkosti rôzneho charakteru a v určitých prípadoch môžu viesť k vážnym komplikáciám, mnohokrát neriešiteľným.

Najznámejším a najnebezpečnejším vírusovým ochorením je besnota. Je v každom prípade smrteľná a to aj pre človeka. Prenáša sa slinami nakazených zvierat a u nás ju prenášajú najmä líšky. Jej vakcinácia je zákonnou povinnosťou pre každého vlastníka psa, mačky a fretky. V zákone 39/2007 o veterinárnej starostlivosti sa v §17 v odseku 5 uvádza:

Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť vakcináciu a každoročnú revakcináciu proti besnote a zabezpečiť bez meškania veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka, ako aj zabezpečiť vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických potrieb.

V ďalšom texte ponúkame prehľad ochorení, proti ktorým môžete dať u nás vakcinovať Vášho psa, mačku, fretku a králika. V tzv. kompletných vakcínach pre psy, ktoré používame v našej ambulancii sú protilátky proti týmto chorobám:

PSINKA nebezpečné vírusové ochorenie postihujúce dýchacie cesty, kožu, nervovú sústavu a nakoniec celý organizmus
PARVOVIRÓZA nebezpečná vírusová choroba prejavujúca sa krvavými hnačkami, vyskytuje sa hlavne u šteniat a býva často smrteľná aj napriek intenzívnej liečbe
INFEKČNÁ HEPATITÍDA vírusová choroba postihujúca dýchacie cesty, ale aj pečeň s možnými vážnymi následkami
PARAINFLUENZA chrípke podobné vírusové ochorenie psov
LEPTOSPIRÓZA bakteriálna choroba postihujúca pečeň alebo obličky so závažným priebehom, jej nebezpečenstvo je umocnené tým, že je prenosná aj na ľudí
BESNOTA smrteľné vírusové ochorenie prenosné na všetky cicavce vrátane človeka

 

Okrem uvedených chorôb je u nás možné vakcinovať psy aj proti ďalším:

PSINCOVÝ (KOTERCOVÝ) KAŠEĽ chorobu vyvoláva komplex vírusov a baktérií, postihnuté sú dýchacie cesty a priebeh je porovnateľný s angínou u ľudí, dá sa tlmiť antibiotikami
LYMSKÁ BORELIÓZA veľmi nebezpečné ochorenie prenášané kliešťami, prejavuje sa horúčkami, slabosťou, bolesťami kĺbov a v pokročilom štádiu vážne postihuje obličky
MIKROSPORÓZA plesňové ochorenie kože vyžadujúce pomerne dlhú a náročnú liečbu

Aby bola vakcinácia Vašich psov účinná je dôležité vakcinovať v správnom čase a v stanovených časových intervaloch. Šteňatá sa štandardne prvýkrát vakcinujú vo veku 6 – 7 týždňov, nasleduje posilňovacia (booster) vakcinácia o 2 – 3 týždne (8. – 10. týždeň veku) a ešte jedna vakcinácia o ďalšie 2 – 3 týždne. Šteňa už v tom čase musí byť staršie ako 12 týždňov. Vtedy sa po prvýkrát vakcinuje aj proti besnote. Potom nasleduje každoročná revakcinácia kompletnou vakcínou.

Mačky vakcinujeme proti nasledovným chorobám:

KALICIVIRÓZA vírusové ochorenie prejavujúce sa kašľom a nechutenstvom
INFEKČNÁ RINOTRACHEITÍDA vírusové ochorenie prejavujúce sa kašľom, kýchaním a výtokom z očí
CHLAMYDOFILÓZA chorobu vyvoláva mačacia chlamýdia a spôsobuje intenzívny výtok z očí a kašeľ
PANLEUKOPÉNIA vírusové ochorenie znižujúce počet bielych krviniek a vyvolávajúce hnačky a celkové oslabenie organizmu, u mačiatok napáda mozoček a spôsobuje neliečiteľnú inkoordináciu pohybov
LEUKÉMIA neliečiteľné, pomaly sa vyvíjajúce vírusové nádorové ochorenie spôsobujúce celkové chradnutie organizmu
BESNOTA smrteľné vírusové ochorenie prenosné na všetky cicavce vrátane človeka

Aby bola vakcinácia Vašich mačiek účinná je dôležité vakcinovať v správnom čase a v stanovených časových intervaloch. Čas na prvú vakcínu pre mačatá je 8. – 9. týždeň veku. Nasleduje revakcinácia o 3 – 4 týždne, avšak určite až po dosiahnutí veku 12 týždňov.

Fretky vakcinujeme proti psinke a besnote.

Používame vakcíny určené pre psy, ale vhodné zároveň aj na vakcináciu fretiek. Prvú vakcináciu proti psinke by mali podstúpiť fretky vo veku 8 týždňov, nasleduje revakcinácia v 11. a ďalšia v 14. týždni.Potom nasleduje vakcinácia proti besnote. Žiaduca je každoročná revakcinácia proti obom ochoreniam.


Králiky vakcinujeme proti týmto infekčným chorobám:

MOR KRÁLIKOV vysoko nákazlivé vírusové ochorenie vyvolávajúce horúčku, celkovú slabosť, zdutie, krvavé výtoky z nosa a papule a spravidla rýchly úhyn
MYXOMATÓZA vysoko nákazlivé vírusové ochorenie vyvolávajúce horúčku, celkovú slabosť spuchnutie viečok, výtok z očí, tvorbu uzlov v koži a podkoží na hlave a v okolí genitálií, často vedie k úhynu

Vakcinácia králikov by mala začať v 10. týždni veku. Nasleduje revakcinácia každých 6 mesiacov.

Vo vlastnom záujme a hlavne v záujme zdravia Vášho zvieraťa dodržujte uvedené časové intervaly! Neadekvátne vakcinované zviera nie je dostatočne chránené. Dôležité dátumy vždy zaznamenáme do vakcinačného preukazu pre Vašu jednoduchú orientáciu. Prípadné nejasnosti s Vami radi prekonzultujeme.

Copyright © 2010 Veterinárna ambulancia ZVOLEN. Created by Bzučko.